Kaldas toituv kobras tardub esmalt, märgates midagi kahtlast. Seejärel peab ta justkui endaga aru, mõeldes, kas peaks pagema vette või ehk ei ole teda märgatud? Sellel korral otsustas kobras jääda paigale, oodates millal aerupaat vaikselt mööda kulgeb.