Pesakuhilast väljunud kobras kuulatab ja nuhutab esmalt ümbrust, enne kui toiduretkele suundub.