Saarmas on üks neist, kes kopra heast käekäigust ja tegemistest kasu saab. Saarmas kasutab sageli kopra vanu mahajäetud pesasid enda varjepaikadena või poegimispesadena. Ka siin olin pildistamas kobrast (näha taustal saarma taga), kui pesa juurest ilmus nähtavale hoopis saarmas. On arvatud, et saarmas võib murda ka kopra äsjasündinud poegi.