Mõnikord teeb kobras mitu paisu lähestikku. Kas esimene ei ole tõstnud veetaset vajalikule kõrgusele või on mõni muu viga, teab suur vesiehitaja vaid ise. Siin on kahe paisu rajamine tekitanud toreda basseini, nagu oleks kopral oma vann.