Nagu tsirkuses. Jalutades mööda metsateed märkasin ühe söödakoha juures karu. Nagu näha, märkas ka karu mind. Tõusis esikäppadega kännule paljastus looma suursugune rinnakarvastik.