Õhtune kobras kaldavees maiustamas ja möödasõitvaid paadimehi jälgimas.