Mõnele liigile kopra paisutatud veekogud sobivad, teistele mitte. Näiteks must-toonekurg eelistab toitumispaikadena suhteliselt madalaid, selgeveelisi metsaojasid, mistõttu avasid talgulised must-toonekure toitumisojade puhastamise käigus ka kopratamme.