Mõnikord ehitab kobras veetaseme reguleerimiseks rohkem kui ühe tammi.