Lumise ilma koprakäik jõest, lumi jõemudaga koos ja kõvaks tallutud.