2018. aasta põuasel suvel kolis meie kodu lähedale tiiki elama koprapere. Elasid seal rõõmsalt terve aasta ja kolisid siis minema.