Portree koprast, vees ujuvast loomast, kes on käinud äsja pajupõõsas omale head ja paremat toomas.