Külmade talvepäevadega oli kogu koprapesakond väljas tegutsemas. Ilmselt peitus põhjus selles, et kinni külmuvas kiire vooluga jões tekkis jääpais, mis kergitas tuntavalt veetaset, ujutades üle kobraste pesakambrid. Kui enamasti on kobrastel probleem inimese vahelesegamise või põua tõttu liialt madala veetasemega, mis pesa sissekäigu kuivale jätab, siis ka liiga kõrge veeseis ei ole sobiv. Sellist seisu tuleb harvem ette.